Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης (CCTV) & Καταγραφικά (DVR)

Οποιαδήποτε (μικρή ή μεγάλη), εγκατάσταση-λειτουργία κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) στην Ελλάδα, ρυθμίζεται από την Οδηγία 1122/2000 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, που εκδόθηκε βάσει του Ν. 2472/1997.

Η παρακολούθηση χώρων με κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) δεν χρειάζεται στις μέρες μας πλέον συστάσεις. Η ICS Security, επένδυσε από την αρχή σε νέες τεχνολογίες, ώστε το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της, να μπορεί σε 24ωρη βάση να παρακολουθεί την περιουσία των συνεργατών της. Η μεγάλη επιτυχία μας είναι στο να μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες αιχμής, σε ένα πολύ απαιτητικό κοινό και μάλιστα σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές.

Παρακολουθούμε συστηματικά και οδηγούμε τις εξελίξεις στην ασφάλεια. Εγγυώμαστε τη απόλυτη παρακολούθηση των χώρων σας, οπουδήποτε και αν αυτός βρίσκεται εκμεταλλευόμενοι τα διαθέσιμα δίκτυα (Internet, δορυφορικό, GPRS). Επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να σας προτείνουμε μια λύση στα δικά σας μέτρα.

Η Οδηγία θέτει τις προϋποθέσεις για τη νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης ως εξής:

  • Η επεξεργασία είναι νόμιμη όταν γίνεται για προστασία προσώπων ή αγαθών ή ρύθμιση της κυκλοφορίας.
  • Κριτήρια της νομιμότητας είναι οι αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.
  • Τα σημεία εγκατάστασης των καμερών και ο τρόπος λήψης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην συλλέγονται περισσότερα δεδομένα από όσα είναι απολύτως απαραίτητα.
  • Σε ανοικτούς χώρους δεν πρέπει να είναι δυνατή η λήψη εικόνων της εισόδου ή του εσωτερικού κατοικιών.
  • Τα δεδομένα που συλλέγονται πρέπει να είναι ακριβή.
  • Τα δεδομένα δεν πρέπει να διατηρούνται για χρονικό διάστημα ανώτερο των 15 ημερών.

ΠΡΟΣΟΧΗ

O υπεύθυνος Επεξεργασίας δεν απαλλάσσεται από τις παραπάνω υποχρεώσεις ακόμα και όταν πραγματοποιείται απλώς λήψη εικόνας από το κλειστό κύκλωμα, χωρίς αποθήκευση ή άλλη περαιτέρω επεξεργασία!