Τα  συστήματα πυρανίχνευσης απαιτούν λεπτομερή και αναλυτικό σχεδιασμό καθώς και την εγκατάσταση τους από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο φωτιάς σε μια εγκατάσταση.

Τα συστήματα πυρανίχνευσης που εγκαθιστά η ICS Security είναι δοκιμασμένα για χρόνια στον Ελληνικό, διεθνή χώρο και πιστοποιημένα από διεθνής οίκους.

Μετά τη μελέτη της εγκατάστασης, η εταιρεία προτείνει τους κατάλληλους ανιχνευτές οι οποίοι διαχωρίζονται ανάλογα με τις ανάγκες τις οποίες θέλουμε να καλύψουμε όπως π.χ. (χώροι χημικών, χαρτικά κ.τ.λ.) και στη συνέχεια επιλέγεται η διάταξή τους στο χώρο έτσι ώστε να διασφαλίζεται στο μέγιστο η ταχύτητα στην ανταπόκριση μετά το συμβάν.

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα πυρανίχνευσης αποτελείται από:

  • Κεντρικός Πίνακας

  • Εφεδρική τροφοδοσία

  • Αισθητήρες πυρανίχνευσης

  • Μπουτόν πυρκαγιάς

  • Φωτεινούς επαναλλήπτες

  • Σειρήνες υρανίχνευσης

Υπάρχουν δυο γενικές κατηγορίες συστημάτων πυρανίχνευσης. Τα λεγόμενα συμβατικά συστήματα, που είναι τα πιο απλά, και χρησιμοποιούνται σήμερα στις μικρές και μεσαίες εγκαταστάσεις και τα διευθυνσιοδοτούμενα ( addressable ), με τα οποία υλοποιούνται συνήθως πυρανιχνεύσεις στις μεσαίες και μεγάλες εγκαταστάσεις. Τα διευθυνσιοδοτουμενα συστήματα λόγω των πολλών συγκριτικών πλεονεκτημάτων τους, τείνουν να χρησιμοποιούνται όλο και πιο συχνά και σε λίγα χρόνια θα επικρατήσουν στις μεσαίες , καθώς και στις μικρές εγκαταστάσεις.

Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί στην επιλογή συστημάτων που απαρτίζονται από τα προϊόντα μιας συγκεκριμένης σειράς. Δηλαδή, ο προμηθευτής και ο εγκαταστάτης οφείλουν να παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις. Χωρίς να είναι απαραίτητο ότι προϊόντα από διαφορετικές εταιρείες δεν είναι συμβατά μεταξύ τους, αλλά είναι εύλογο ότι εξαρτήματα από την ίδια εταιρεία και ακόμα καλύτερα από την ίδια σειρά προϊόντων, έχουν μεγαλύτερο βαθμό συμβατότητας και εξαλείφονται οι πιθανότητες δυσλειτουργίας λόγω ασυμβατότητας.

Άλλο ένα σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης του προμηθευτή είναι η τεχνική υποστήριξη που διαθέτει. Η υποστήριξη είναι χρήσιμο να επεκτείνεται σε όλο το φάσμα σχεδιασμού, εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήματος. Αξίζει να επισημανθεί ότι ένα ολοκληρωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης, επανδρωμένο από ανθρώπους με γνώση του αντικειμένου, απαιτεί μια επένδυση εκ μέρους της εταιρείας, χωρίς να υπάρχει και άμεση απόσβεσή της. Για το λόγο αυτό, πολλές εταιρείες αποφεύγουν να επενδύσουν στη δημιουργία και επάνδρωση του συγκεκριμένου τμήματος, αφήνοντας στην κρίσιμη ώρα τους συνεργάτες τους, εκτεθειμένους.